ADAPTAR CASA SEVA

A més d'oferir varies prestacions de serveis, instal.lem soluciones especials per a cada situació. Oferim la nosra atenció a les persones que necesiten adaptar casa seva per la seguretat i la comoditat, com per ejemple una barana  de seguretat a la banyera, aixete, lavabos més alts o més baixos, adaptar mobles, ajustar la install.ació electrica, timbre  lluminós...

FAQ