QUALITAT

FAQ

Respecte dels horaris establerts amb el client, són avisats immediatament en cas d'impediment.

Respecte de les directives del client.

Propostes de solucions per limitar les molčsties durant la realització de la prestació de serveis.

Al final de la prestació es deixa el lloc al mateix estat de neteja i higiene.

Respecte de les normes de seguretat.

Servei post prestació de servei

MULTISERVEI es compromet sobre la qualitat dels seus serveis